Stichting Trefcentrum
     OUDE TOREN

Doelstelling
Beheer vrijetijdsaccommodaties
en het bevorderen van activiteiten
op sociaal en cultureel terrein.

Sociale Veiligheid Trefcentrum