WBV Oude Toren

 

Beste buurtbewoners,

Via deze pagina willen we jullie op de hoogte brengen van nieuws en aankomende activiteiten in onze wijk.

Activiteiten 2024

 

 

 

 

Groetjes Renate, Bart, Yvonne en Carolin namens,
Wijkbelangenvereniging Oude Toren

 

Wijkbelangenvereniging ‘Oude Toren’- Eckartseweg Zuid 390 – 5623 PD Eindhoven
email: wbvoudetoren@gmail.com
NL51 INGB 0007 3492 77 – KvK 40240177